This page reflects the online visibility of:

Oskar Vajld

Score: 

Never searched

Photos

Tags

Videos

powered by Google

Oskar Vajld - Najljepši citati


See all videos

Social Networks

Oskar Vajld's social profiles:
      

Blogs

powered by Google

filozofskimagazin.net
Recent - Filozofski magazin
... da priušte ništa drugo osim samoodricanja. Lepi grehovi, kao i lepe stvari, povlastica su bogatih… Verujte mi da nijedan civilizovan čovek nije nikada zažalio zbog uživanja, niti bilo koji necivilizovan čovek zna šta je uživanje… Oskar Vajld.
Author: Filozofski magazin  (26 Aug 2015)

www.novaenergija.net
Apple planira da transformiše glasovne poruke u SMS
Kažu da je i Oskar Vajld napisao sve svoje drame i “Sliku Dorijana Greja” tako što je naglas pričao dijaloge i rečenice, a izuzetno brz daktilograf je beležio. Kažu da Vajld nije mogao da postigne brzinu svojih misli svojim perom. Ako ste vi takvi ...
Author: Žikica Milošević  (6 Aug 2015)

mislilac.com
Oskar Vajld – o ženama | Mislilac - osvetlite Um
Mislilac – osvetlite Um Neka bude borba neprestana. Neka bude što biti ne može. Petar P. Njegoš. Popularni Autori · Omiljene Teme. Go to... Popularni Autori, Omiljene Teme. Home / Autori / Oskar Vajld / Oskar Vajld – o ženama ...
Author: Anja  (4 Aug 2015)

Web sites

StatisticsHome  |  Create your profile page  |  People in the news  |  Ranking  |  Voice Search  |  Countries  |  Directory  |  About WebMii  |  Contact

English  Français  Español