Glenn Doman

Never searched

Photos

Tags

Related people

Janet Doman

Videos

powered by Google

Con học theo phương pháp Glenn Doman - Rất thích thú


Youtube channel:
Glenn Doman


See all videos

News

Social Networks

Glenn Doman's social profiles:
      

Blogs

powered by Google

www.gcabc.ca
How To Make Your Baby A Genius - Gifted Kids Vids
A CNN interview with Janet Doman, the Director of the Institutes for the Achievement of Human Potential, a nonprofit organization founded by Glenn Doman. This video shows Janet Doman explaining the IAHP programs with well children, and ...
Author: gifted  (19 Oct 2014)

glenndomanvietnam.net
Phương pháp học tập của giáo sư Glenn Doman những ...
Phương pháp học tập của giáo sư Glenn Doman Glenn Doman và Viện nghiên cứu của ông 'đã được thực hiện một số những khám phá tuyệt vời trong giáo dục học tập.
Author: admin  (13 Oct 2014)

glenndomanvietnam.net
Cách chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách theo phương pháp ...
Một trong những vấn đề chăm sóc trẻ sơ sinh ở Việt Nam thiếu quan tâm đó là Phát triển các giác quan cho trẻ sơ sinh. Cách chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách theo phương pháp Glenn Doman là như thế nào? Chăm sóc trẻ sơ sinh thông qua ...
Author: admin  (13 Oct 2014)

Web sites

StatisticsEnglish  Français  Español


About WebMii     Directory