Can Peixauet

Never searched

Photos

Tags

Videos

powered by Google

Projecte Joves en Xarxa del INS Can Peixauet 2014


Can Peixauet Karate


Youtube channel:
Can Peixauet - Topic


See all videos

Social Networks

Can Peixauet's social profiles:
      

Blogs

powered by Google

spaghettibcn.com
Dal 25 novembre all'8 dicembre interruzioni sulle linee L9 e ...
... dovranno cambiare piattaforma alla stazione del Bon Pastor nei tragitti dell'L9 dalla Sagrera a Can Zam e dell'L10 tra la Sagrera e il Gorg. Dal 6 all'8 di dicembre inoltre, verrà interrotto il servizio tra le stazioni del Bon Pastor e Can Peixauet.
Author: Luisa Scarlata  (19 Nov 2014)

www.agrupament.cat
Afectacions al servei de metro de l'L9/L10 entre el 25 de ...
Els dies 6 (dissabte), 7 (diumenge) i 8 de desembre (dilluns): El servei de metro de l'L9 quedarà interromput en el tram entre Bon Pastor i Can Peixauet. Aquesta suspensió del servei s'ha planificat durant aquest període festiu amb l'objectiu ...
Author: AFB  (18 Nov 2014)

www.btv.cat
Alteracions a les línies 9 i 10 del metro - BTVNOTÍCIES.cat
A més, el tram entre Bon Pastor i Can Peixauet quedarà interromput entre el 6 i el 8 de desembre per tal de minimitzar les afectacions als viatgers, ja que la demanda durant aquests dies és inferior a la dels dies laborables. Tot i això, com a ...
Author: rlujan  (18 Nov 2014)

Web sites

StatisticsEnglish  Français  Español  


About WebMii     Directory