This page reflects the online visibility of:

Albert Minga

Score: 

Never searched

Photos

Tags

Related people

Pavel Finn

Mark Minkov


Show Connection Graph

Social Networks

Albert Minga's social profiles:
      

Blogs

powered by Google

movies-andtheblog.blogspot.com
Cinema of Albania | Movies on the blog
Some Albanian movies made during the 1980s were Ballë për ballë; directed by Kujtim Çashku and Pirro Milkani in 1979; Dora e ngrohtë, directed by Kujtim Çashku in 1983; Agimet e stinës së madhe, directed by Albert Minga in ...
Author: Ben Black  (13 Apr 2015)

gezimllojdia.blogspot.com
o udhëtar, nga shkon udha për në manastrin :“lindja e shën ...
Regjia: Albert Minga, Skenari: Vath Koreshi, Pavel Finn, Producent: RTVSH B@G Filmproduction Studio 12A . Muzika: Mark Minkov. Aktorët dhe rolet e tyre në këtë film janë: Neritan Liçaj. Irina Nizina….Inxhi. Vangjel Toçe….Pirati Magdalena ...
Author: GEZIM  (24 Oct 2014)

Web sites

StatisticsHome  |  Create your profile page  |  People in the news  |  Ranking  |  Voice Search  |  Countries  |  Directory  |  About WebMii  |  Contact

English  Français  Español