Koos Dirkse

Adviseur vernieuwing zorgstelsel, voormalig directeur diverse zorginstellingen

Biography

Ruim 35 jaar ervaring binnen de zorg, zowel vanaf de werkvloer als een directieplaats binnen een academisch ziekenhuis. Opleiding, ervaring en interesse op veel gebieden, zoals bouwkunde, geneeskunde, informatica, opzet medische codeer- en declaratiesystemen, ICT, infrastructuur zorgstelsel, adviseur VROM, financieringsbeleid woningbouw, etc.
Visie: “In de zorgsector gaat het niet meer om kwaliteit, maar om geld! En dat moet anders. Het roer moet om, want de kosten lopen volledig uit de hand”.
Er moet meer worden geluisterd naar de arts en de verpleegkundige en de patiënt moet centraal staan en beter worden geïnformeerd. De burger dient eigenaar te worden van een Persoonlijk Gezondheid Dossier.

Social Networks

Twitter: @koosdirkse

Facebook: koosdirkse

LinkedIn: koosdirkse

Pinterest: koosdirkse

Google+: +koosdirkse


Web sites

Www.dirkse.eu
Kritisch bekeken (blogs)


www.medirecord.eu
Medische informatie


www.biovirus.eu
Biologische virussen


Videos

powered by Google

Koos Dirkse: Naar een beter, efficiënt en betaalbaar zorgstelsel


Koos Dirkse: Hearke


Youtube channel:
Koos Dirkse


See all videos

Home  |  Create your profile page  |  People in the news  |  Ranking  |  Voice Search  |  Countries  |  Directory  |  Company Directory  |  About WebMii  |  Contact

English  Français  Español